ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

Στέφανος ιερομόναχος Καρουλιώτης

Στέφανος ιερομόναχος Καρουλιώτης (γεν. 1922)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi, 1980)
Στέφανος ιερομόναχος Καρουλιώτης (γεν. 1922)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)
Στέφανος ιερομόναχος Καρουλιώτης (γεν. 1922)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)
Στέφανος ιερομόναχος Καρουλιώτης (γεν. 1922)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μοναχός)
Στέφανος ιερομόναχος Καρουλιώτης (γεν. 1922)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μοναχός)
Στέφανος ιερομόναχος Καρουλιώτης (γεν. 1922)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μοναχός)
Στέφανος ιερομόναχος Καρουλιώτης (γεν. 1922)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μοναχός)