ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 15 Απριλίου 2012

Ματθαίος προηγούμενος Βατοπαιδινός

Ματθαίος προηγούμενος Βατοπαιδινός (1928-1982)
(Φωτογραφία: John Julius Norwich, 1964)
Ματθαίος προηγούμενος Βατοπαιδινός (1928-1982)
(Φωτογραφία: John Julius Norwich, 1964)
Ματθαίος προηγούμενος Βατοπαιδινός (1928-1982)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi, 1980)