ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Δωρόθεος μητροπολίτης Κορυτσάς

Δωρόθεος Ευελπίδης, μητροπολίτης Κορυτσάς (1825-1879)
Δωρόθεος Ευελπίδης, μητροπολίτης Κορυτσάς (1825-1879)