ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Νικηφόρος μοναχός Διονυσιάτης

Νικηφόρος μοναχός Διονυσιάτης (1874-1953)
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)