ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Μακάριος μοναχός Διονυσιάτης

Μακάριος μοναχός Διονυσιάτης (1869-1953)
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)