ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Γεννάδιος μοναχός Διονυσιάτης

Γεννάδιος μοναχός Διονυσιάτης (1881-1933)
(Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)