ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Ιάκωβος μοναχός Διονυσιάτης

Ιάκωβος μοναχός Διονυσιάτης (1849-1939)
 (Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)