ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

Δαμιανός ηγούμενος μονής Σιμωνόπετρας

Αρχιμανδρίτης Δαμιανός,
ηγούμενος
της μονής Σιμωνόπετρας (1895-1967)
Αρχιμανδρίτης Δαμιανός, ηγούμενος της μονής Σιμωνόπετρας (1895-1967),
με τον ιερομόναχο Μεθόδιο (αριστερά) και τον μοναχό Ιγνάτιο (δεξιά),
συμμοναστές του στα Καυσοκαλύβια