ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Ισαάκ ιερομόναχος Καψαλιώτης και Ευθύμιος ιερομόναχος

Ισαάκ ιερομόναχος Καψαλιώτης (1937-1998)
με τον μαθητή του ιερομόναχο Ευθύμιο
(Φωτογραφία: Αντώνης Κωνσταντινίδης)