ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 15 Αυγούστου 2017

Ιωαννίκιος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα

Ιωαννίκιος ιερομόναχος, δικαίος σκήτης Αγίου Ανδρέα (1882-1968)