ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 29 Ιουλίου 2017

Βαρσανούφιος ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα

Βαρσανούφιος ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα (†1850)