ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Βησσαρίων ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα

Βησσαρίων ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα (1808-1862)
Βησσαρίων ιερομόναχος, κτήτορας σκήτης Αγίου Ανδρέα (1808-1862)