ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 16 Ιουλίου 2017

Φώτιος ιερομόναχος Κερασιώτης

Φώτιος ιερομόναχος Κερασιώτης (1933-2013)
(Πηγή φωτογραφιών: Ευάγγελος Θεοδώρου,
Ο γέροντας Φώτιος (1933-2013),
Μονή Δαμάστας 2017)
Φώτιος ιερομόναχος Κερασιώτης (1933-2013)
ως μαθητής γυμνασίου (1951)
Φώτιος ιερομόναχος Κερασιώτης (1933-2013) ως λαϊκός
Φώτιος ιερομόναχος Κερασιώτης (1933-2013)
κατά τη χειροτονία του σε διάκονο (1966)
Φώτιος ιερομόναχος Κερασιώτης (1933-2013)
με τον άγιο Πορφύριο στα Καυσοκαλύβια (1990)
Φώτιος ιερομόναχος Κερασιώτης (1933-2013)
Φώτιος ιερομόναχος Κερασιώτης (1933-2013)