ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Ζωσιμάς ιερομόναχος Χιλανδαρινός

Ζωσιμάς ιερομόναχος Χιλανδαρινός
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)
Ζωσιμάς ιερομόναχος Χιλανδαρινός
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)