ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 25 Μαρτίου 2012

Ιωασαφαίοι ζωγράφοι των Καυσοκαλυβίων

“Ιωάσαφ μοναχός Καισαρεύς, ζωγράφος, και η εξ αυτού
ονομασθείσα συνοδία των Ιωασαφαίων”
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, αρχές 20ού αι.)
“Ιωάσαφ μοναχός Καισαρεύς, ζωγράφος, και η εξ αυτού
ονομασθείσα συνοδία των Ιωασαφαίων”
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, αρχές 20ού αι.)
Ιωασαφαίοι ζωγράφοι των Καυσοκαλυβίων.
Στην αριστερή φωτογραφία εικονίζεται
ο πρώτος γέροντας μοναχός Ιωάσαφ (1832-1880)
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, αρχές 20ού αι.)
Ιωσαφαίοι ζωγράφοι και άλλοι Καυσοκαλυβίτες πατέρες
με τον οικουμενικό πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ΄
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, πριν το 1901)
Ιωασαφαίοι ζωγράφοι των Καυσοκαλυβίων.
Στο κέντρο ο γέροντας μοναχός Ιωάννης (1842-1926)
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, αρχές 20ού αι.)
Ιωσαφαίοι ζωγράφοι των Καυσοκαλυβίων στο εργαστήριό τους
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, αρχές 20ού αι.)
Ιωσαφαίοι ζωγράφοι των Καυσοκαλυβίων στο εργαστήριό τους
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, αρχές 20ού αι.)
Ιωάννης μοναχός Ιωασαφαίος (1842-1926)
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, αρχές 20ού αι.)
Ιωάννης μοναχός Ιωασαφαίος (1842-1926)
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, αρχές 20ού αι.)