ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Χριστοφόρος ιερομόναχος Κτενάς

Χριστοφόρος ιερομόναχος Κτενάς (1864-1931)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)
Χριστοφόρος ιερομόναχος Κτενάς (1864-1931)
Χριστοφόρος ιερομόναχος Κτενάς (1864-1931)
Χριστοφόρος ιερομόναχος Κτενάς (1864-1931)