ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Γεώργιος μοναχός ο Σέρβος

Γεώργιος μοναχός ο Σέρβος (1920-1972)
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)
Γεώργιος μοναχός ο Σέρβος (1920-1972)
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)
Γεώργιος μοναχός ο Σέρβος (1920-1972)
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)
Γεώργιος μοναχός ο Σέρβος (1920-1972)
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)