ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Μοναχοί της μονής Δοχειαρίου

Μοναχοί της μονής Δοχειαρίου
(Φωτογραφία: Stéphane Passet, 1913
Δημοσίευση: εκδόσεις ΟΛΚΟΣ, Αθήνα 1997)