ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959)
(Φωτογραφία: Μακάριος Νεοσκητιώτης)
Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959)
(Φωτογραφία: Μακάριος Νεοσκητιώτης)
Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) ως λαϊκός
Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) ως νέος μοναχός
Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με τη συνοδεία του
Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με τη συνοδεία του

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με το συνασκητή του
μοναχό Αρσένιο (1886-1983)
Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με τη συνοδεία του
Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με τον συνασκητή
και κατά σάρκα αδελφό του μοναχό Αθανάσιο