ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Προκόπιος ιεροδιάκονος Καρεώτης

Προκόπιος ιεροδιάκονος Καρεώτης (1845-1932)
με μαθητή του στη ζωγραφική
(Χαρακτικό με βάση φωτογραφία του B. De Nadaillac, 1896)
Προκόπιος ιεροδιάκονος Καρεώτης (1845-1932)
με μαθητή του στη φωτογραφική
(Χαρακτικό με βάση φωτογραφία του B. De Nadaillac, 1896)
Προκόπιος ιεροδιάκονος Καρεώτης (1845-1932)
(Φωτογραφία: Αυτοπορτρέτο)
Προκόπιος ιεροδιάκονος Καρεώτης (1845-1932)
(Φωτογραφία: Αυτοπορτρέτο)