ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Γρηγόριος ηγούμενος μονής Ζωγράφου

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Φωτογραφία: 1896)

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Φωτογραφία: 1896)
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Φωτογραφία: 1896)
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου 


Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Δημοσίευση: 1905)
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου και
αρχιμανδρίτης Ανδρέας (†1903), ηγούμενος της μονής
Αγίου Παντελεήμονος