ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Πρωτεπιστάτης μοναχός Ευστράτιος Διονυσιάτης

Πρωτεπιστάτης μοναχός Ευστράτιος Διονυσιάτης (1969-70)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς)