ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω (1954-55)

Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω (1954-55)
Πρωτεπιστάτης μοναχός Γρηγόριος Διονυσιάτης
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω (1954-55)
Πρωτεπιστάτης μοναχός Γρηγόριος Διονυσιάτης
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω (1954-55)
Πρωτεπιστάτης μοναχός Γρηγόριος Διονυσιάτης
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)