ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Αββακούμ μοναχός Λαυριώτης

Αββακούμ μοναχός Λαυριώτης (1894-1978)
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)
Αββακούμ μοναχός Λαυριώτης (1894-1978)
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)