ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης

Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) 
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991),
ως νέος μοναχός στα Καυσοκαλύβια
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)    
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) 
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) 
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) 
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) 
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) 
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) 
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) 
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991) 
Πορφύριος ιερομόναχος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)