ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Αβράμιος μοναχός, σκήτη Κουτλουμουσίου

Αβράμιος μοναχός (†1915) με τη συνοδεία του,
σκήτη Κουτλουμουσίου