ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

Αθανάσιος ηγούμενος μονής Εσφιγμένου

Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, ηγούμενος
της μονής Εσφιγμένου (1903-1975)
(Φωτογραφία: John Julius Norwich, 1964)