ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 12 Απριλίου 2012

Κυπριανός μοναχός Καρεώτης

Κυπριανός μοναχός Καρεώτης, ο ρολογάς (1907-1984)
(Φωτογραφία: Ζbigniew Kosc)
Κυπριανός μοναχός Καρεώτης, ο ρολογάς (1907-1984)
(Φωτογραφία: Ζbigniew Kosc)