ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Νικόλαος μοναχός Καρεώτης

Νικόλαος μοναχός Καρεώτης,
χιλανδαρινό κελλί του Μπαρμπερά (1911-2002)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)