ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 1 Απριλίου 2012

Τύχων ιερομόναχος ο Ρώσος

Τύχων ιερομόναχος ο Ρώσος (1884-1968)
Τύχων ιερομόναχος ο Ρώσος (1884-1968) με δύο θεολόγους
Τύχων ιερομόναχος ο Ρώσος (1884-1968)
με τον ιερομόναχο Αγαθάγγελο Ιβηρίτη
Τύχων ιερομόναχος ο Ρώσος (1884-1968)
με τον ιερομόναχο Αγαθάγγελο Ιβηρίτη και επισκέπτη
Τύχων ιερομόναχος ο Ρώσος (1884-1968)
Τύχων ιερομόναχος ο Ρώσος (1884-1968)