ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Αλέξανδρος μοναχός Ευμορφόπουλος

Αλέξανδρος μοναχός Ευμορφόπουλος, Λαυριώτης (1838-1905)
(Δημοσίευση: 1902)
Αλέξανδρος μοναχός Ευμορφόπουλος, Λαυριώτης (1838-1905)
(Δημοσίευση: 1938)