ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Ιωακείμ ιερομόναχος Ρουμάνος

Ιωακείμ ιερομόναχος Ρουμάνος,
κελλιώτης κουτλουμουσιανός (1891-1979)
(Φωτογραφία: John Julius Norwich, 1964)
Ιωακείμ ιερομόναχος Ρουμάνος,
κελλιώτης κουτλουμουσιανός (1891-1979)