ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Ιωάσαφ μοναχός Καψαλιώτης

Ιωάσαφ μοναχός Καψαλιώτης (1897-1977)
(Φωτογραφία: Νίκος Σπάλας)