ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με συνασκτητές
Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959)
με τους ιερομονάχους Χαράλαμπο (αριστερά) και Εφραίμ (δεξιά)
(Φωτογραφία: Μακάριος μοναχός)