ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Νικήτας μοναχός Καψαλιώτης

Νικήτας μοναχός Καψαλιώτης (1907-1989)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος, 1961)
Νικήτας μοναχός Καψαλιώτης (1907-1989)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μοναχός)