ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Νικήτας μοναχός Καψαλιώτης

Νικήτας μοναχός Καψαλιώτης (1907-1989)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος, 1961)
Νικήτας μοναχός Καψαλιώτης (1907-1989)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μοναχός)