ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης

Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Douglas Little, γύρω στα 1980)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998) ως λαϊκός, 1930
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
με τον αδελφό του Χαράλαμπο, 1955
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος, 1961)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος, 1961)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998) με τον γέροντά του ιερομόναχο Νικηφόρο (καθήμενο), τον μοναχό Προκόπιο (αριστερά) και τον πατέρα του μοναχό Ιώβ (δεξιά), 1967
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Αθανάσιος ιερομόναχος, 1978)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998) 

Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)   
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Μητροφάνης ιερομόναχος,
Κατουνάκια γύρω στα 1980)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Μετόχι Ορμύλιας, 1991)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Μετόχι Ορμύλιας, 1991)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
(Φωτογραφία: Μετόχι Ορμύλιας, 1991)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
με τον ηγούμενο Εφραίμ Φιλοθεΐτη και τον μοναχό Ιωσήφ Βατοπαιδινό
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
με τον ηγούμενο Αιμιλιανό Σιμωνοπετρίτη
(Φωτογραφία: Μητροφάνης ιερομόναχος,
Κατουνάκια γύρω στα 1980)
Εφραίμ ιερομόναχος Κατουνακιώτης (1912-1998)
με τον ηγούμενο Αιμιλιανό Σιμωνοπετρίτη
(Φωτογραφία: Θανάσης Παπαδόπουλος, Σιμωνόπετρα 1979)