ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Τρύφων μοναχός Καρεώτης

Τρύφων μοναχός Καρεώτης, εκκλησιαστικός του Πρωτάτου
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1967)