ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Αβέρκιος μοναχός Καρεώτης

Αβέρκιος μοναχός Καρεώτης,
χιλανδαρινό κελλί των Αρχαγγέλλων (1921-)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)