ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

Ανδρέας μοναχός, κελλιώτης Βατοπαιδινός

Ανδρέας μοναχός, κελλιώτης Βατοπαιδινός (γεν. 1912)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)