ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης, ο καλλιγράφος (1899-1962)
(Φωτογραφία: Φωτό-Τεχνικόν, Θεσσαλονίκη)
Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης, ο καλλιγράφος (1899-1962)
(Φωτογραφία: Φωτό-Τεχνικόν, Θεσσαλονίκη)
Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης, ο καλλιγράφος (1899-1962)
Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης, ο καλλιγράφος (1899-1962),
με τον ιερομόναχο Σίμωνα Σιμωνοπετρίτη
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Ιωακείμ μοναχός Σιμωνοπετρίτης, ο καλλιγράφος (1899-1962),
με τον ιερομόναχο Γαβριήλ Καρεώτη