ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Βασίλειος προηγούμενος Ξηροποταμινός

Βασίλειος προηγούμενος Ξηροποταμινός (1875-1961)
(Φωτογραφία: Καρυές, 3 Αυγούστου 1898)
Προηγούμενος Βασίλειος Ξηροποταμινός (1875-1961)
με τον προηγούμενο Ευσέβιο και τον μοναχό Μάξιμο
(Φωτογραφία: 20 Σεπτεμβρίου 1938)
Βασίλειος προηγούμενος Ξηροποταμινός (1875-1961)
(Φωτογραφία: Δημήτρης Χαρισιάδης, Μάϊος 1947)