ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Διονύσιος ιερομόναχος Κολιτσιώτης

Διονύσιος ιερομόναχος Κολιτσιώτης (1909-2004)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)