ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Παντελεήμων ιεροδιάκονος Αγιαννανίτης

Παντελεήμων ιεροδιάκονος Αγιαννανίτης (1944-1998)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)