ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Παντελεήμων ιεροδιάκονος Αγιαννανίτης

Παντελεήμων ιεροδιάκονος Αγιαννανίτης (1944-1998)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)