ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

Θωμάς μοναχός Μικραγιαννανίτης

Θωμάς μοναχός Μικραγιαννανίτης (1895-1978)
(Αφιέρωση φωτογραφίας: 1946)
Θωμάς μοναχός Μικραγιαννανίτης (1895-1978)
με τη συνοδεία του. Όρθιοι οι ιερομόναχοι
Κυπριανός (1935-2008) και Θωμάς (1942-)
(Αφιέρωση φωτογραφίας: 1954)
Θωμάς μοναχός Μικραγιαννανίτης (1895-1978)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος, 1961)
Θωμάς μοναχός Μικραγιαννανίτης (1895-1978)
(Αφιέρωση φωτογραφίας: 1963)