ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Ευσέβιος προηγούμενος Ξηροποταμινός

Ευσέβιος προηγούμενος Ξηροποταμινός (1904-1983)
με τον μοναχό Κύριλλο και τον ιερομόναχο Γαβριήλ