ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ευσέβιος προηγούμενος Ξηροποταμινός

Ευσέβιος προηγούμενος Ξηροποταμινός (1904-1983)
με τον μοναχό Κύριλλο και τον ιερομόναχο Γαβριήλ