ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

Ισίδωρος μοναχός Αγιοπετρίτης

Ισίδωρος μοναχός Αγιοπετρίτης (γ.1914)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μον. Καρουλιώτης)
Ισίδωρος μοναχός Αγιοπετρίτης (γ.1914)
(Φωτογραφία: Γαβριήλ μον. Φιλοθεΐτης)
Ισίδωρος μοναχός Αγιοπετρίτης (γ.1914)
(Φωτογραφία: Hans Vorbach)