ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016

Μόδεστος ιερομόναχος Κερασιώτης

Μόδεστος ιερομόναχος Κερασιώτης (γ.1915)
(Φωτογραφία: Hans Vorbach)
Μόδεστος ιερομόναχος Κερασιώτης (γ.1915)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μον. Καρουλιώτης)
Μόδεστος ιερομόναχος Κερασιώτης (γ.1915)
(Φωτογραφία: Γαβριήλ μον. Φιλοθεΐτης) 
Μόδεστος ιερομόναχος Κερασιώτης (γ.1915)