ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Θωμάς ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης

Θωμάς ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1942-2016)
με τον γέροντά του μοναχό Θωμά 
Θωμάς ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1942-2016)
με τον ιερομόναχο Κυπριανό
Θωμάς ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1942-2016)
με συμμοναστή του
Θωμάς ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1942-2016)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος) 
Θωμάς ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1942-2016)
με τον γέροντα Θωμά και τον ιερομόναχο Κυπριανό
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Θωμάς ιερομόναχος Μικραγιαννανίτης (1942-2016)
(Φωτογραφία: Zoran Purger)