ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016

Μεθόδιος μοναχός από τον Άγιο Νείλο

Μεθόδιος μοναχός από τον Άγιο Νείλο (1908-1995)
(Πηγή: Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου,
Ωδή στα αμάραντα, στον Άθωνα, Άγιον Όρος 2004)