ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

Ευθύμιος μοναχός Βιγλιώτης

Ευθύμιος μοναχός Βιγλιώτης (1915-2004)
(Φωτογραφία: Χαρίτων μον. Καρουλιώτης)
Ευθύμιος μοναχός Βιγλιώτης (1915-2004)
Ευθύμιος μοναχός Βιγλιώτης (1915-2004)
(Πηγή: Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου,
Ωδή στα αμάραντα, στον Άθωνα, Άγιον Όρος 2004)